Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych dla osób pracujących

E-strona Sołectwa Rachowicepiątek, 8 listopada 201918:39

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania. 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania. 11.4.3. Kształcenie ustawiczne.
Uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym „SZKOLENIU OPROGRAMOWANIE JIRA” . Dla uczestników szkolenie jest bezpłatne – współfinansowane w wysokości 85% ze środków UE oraz 15% ze środków Fundacji. Po szkoleniu otrzymują Państwo certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.
Jira to platforma biznesowa do zarządzania projektami i przepływem informacji w przedsiębiorstwie. Jest to platforma do organizowania pracy i uruchamiania oraz monitoringu procesów w organizacjach. JIRA to elastyczne rozwiązanie, które sprawdzi się w każdej organizacji. Jest to kompletna platforma, która nie tylko ułatwi komunikację w firmie, ale też pomaga w realizacji projektów, a także usprawnia obieg dokumentów.

Program szkolenia:

1. Co to jest JIRA? Rola i zastosowanie.
2. Instalacja i konfiguracja JIRA.
3. Funkcje i konfiguracja.
4. Typy projektów –zarządzanie projektem.
5. Tworzenie projektu JIRA.
6. Zarządzanie użytkownikami.
7. Konfiguracja i administracja projektu.
8. Budowa i konfiguracja Workflow.
9. Tworzenie oraz obsługa zgłoszeń.
10. Rozwiązywanie problemów.
11. Efektywna praca.
12. Praca z raportami.
13. Najlepsze praktyki.
14. Dodatki do JIRA.
15. Podsumowanie.
16. Egzamin wewnętrzny.
Termin szkolenia:
• Gliwice 15-17.11.2019

Jeśli są Państwo zainteresowani bezpłatnym szkoleniem w innym terminie/miejscowości/ chcieliby Państwo zebrać 12 osobową grupę na szkolenie bardzo proszę o kontakt.

Szkolenie odbywa się w następujących godzinach : pt 15.30-18.45; sb 8-16.45; nd 8-16.45 – łącznie 24 godziny – mają Państwo zapewniony obiad (sobota i niedziela) oraz przerwy kawowe.

WYMAGANIA:

Uczestnik musi spełniać łącznie następujące warunki:

• mieć skończone 25 lat;
• pracować na terenie województwa śląskiego;
• być kobietą

Jeśli chodzi o mężczyzn, mężczyźni muszą również pracować i mieć skończone 25 lat oraz spełniać 1 z poniższych z warunków:

– osoby powyżej 50 roku życia;
– osoby o niskich kwalifikacjach;
– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności;
– osoby mieszkające na terenach wiejskich (Tereny wiejskie w rozumieniu kryterium to: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z uwzględnieniem części miejskiej oraz miasta do 25 tys. mieszkańców).

W załączniku przesyłam Państwu regulamin projektu oraz harmonogram szkolenia. Aby zgłosić się do projektu należy przesłać do mnie informację – prześlę niezbędne dokumenty zgłoszeniowe:

1. Regulamin
2. Harmonogram szkolenia – JIRA
3. Wniosek o pokrycie wkładu własnego

Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania chętnie udzielę więcej informacji telefonicznie lub e-mailowo, zapraszam do kontaktu.

Bardzo proszę o przekazanie wiadomości osobom, które mogą być zainteresowane wzięciem udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Pozdrawiam,

Laura Słomiany
Specjalista ds. sprzedaży i sieci partnerów

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice