Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim

E-strona Sołectwa Rachowiceponiedziałek, 31 października 202220:53

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców sołectwa RACHOWICE na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się dnia 8 listopada 2022 roku (wtorek) o godzinie 18:00 w salce przy plebanii (ul. Wiejska 9), z proponowanym porządkiem zebrania:
             1. Otwarcie zebrania.
             2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.
             3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej z ubiegłej kadencji.
             4. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2023 – 2027.
             5. Zakończenie zebrania.

DO GŁOSOWANIA NIEZBĘDNE JEST PRZEDSTAWIENIE DOWODU OSOBISTEGO LUB INNEGO DOKUMENTU ZE ZDJĘCIEM !!

                                                                                                       BURMISTRZ             
                                                                                                    Leszek Kolodziej

           
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2023 by Rada Sołecka Rachowice