ZEBRANIE WIEJSKIE 03-03-2020

E-strona Sołectwa Rachowicewtorek, 25 lutego 202019:01

ZAPROSZENIE

Sołtys wraz z Radą Sołecką zaprasza na
ZEBRANIE WIEJSKIE , które odbędzie się
03.03.2020 (wtorek) o godz. 18.00
w ŚWIETLICY SOŁECKIEJ,
z następującym porządkiem :

• otwarcie zebranie i przywitanie,
• stwierdzenie prawomocności,
• sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 rok,
• głosowanie na przyjęciem sprawozdania,
• bieżące informacje dotyczące sołectwa i gminy,
• wolne wnioski

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice