Zielone Świątki – Zesłanie Ducha Świętego – Pięćdziesiątnica

E-strona Sołectwa Rachowicepiątek, 6 czerwca 201420:09

Zesłanie Ducha Św.Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.
        Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego.

Podczas uroczystości Zesłania Ducha Świętego w kościołach parafii głosił słowo Boże nasz parafianin Brat Symeon. Ze wzruszeniem dziękujemy Mu za ten powiew Ducha Świętego w nasze serca i umysły.  Dziękujemy za pięknie przez Niego wykonaną  pieśń : „Przybądź, Duchu Święty” .  Nie mamy nagrania w Jego wykonaniu, ale prosimy wysłuchać innej pieśni do Ducha Świętego:

Opracowano na podst.: Ogłoszenia Parafialne od 8.06. do 15.06. 2014
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice